KJÆRLIGHETSUKEN – Et tilbakeblikk

 

FOTO: Maria Skare Larsen

Kjærlighetsuken er over. Gjennom fire dager har vi stått på stand foran Stortinget, på det Samfunnsvitenskapelige fakultet (UiO), Frederikkebygningen (UiO) og på Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi har delt ut over 100 samboerkontrakter, og mange flere brosjyrer om samboeres rettsstilling.

På stand har vi truffet alt fra nyforelskede kjærester, til etablerte samboere. Da vi spurte dem hvordan de hadde regulert formuesforholdet i deres samliv, svarte de fleste at de ikke hadde tenkt over dette. «Det er vel ikke nødvendig, vi ække gift liksom». Disse, som mange fler, fikk med seg et informasjonsskriv likevel, sånn «just in case».

Hvis du ikke fikk deg finner du en samboerkontrakt eller et informasjonsskriv her.

Kontraktens høytidelighet

I starten av samlivet kan en samboerkontrakt virke avskrekkende og fort fremstå som noe inngripende. Særlig de unge vi pratet med hadde denne reaksjonen til det å inngå en samboerkontrakt, nemlig at det virket lit for seriøst. Vi kan forstå dette.

Imidlertid er det viktig for samboere å forstå at en samboerkontrakt ikke binder dem ytterligere til forholdet enn de selv velger. Det en samboerkontrakt gjør er å bringe klarhet omkring det økonomiske forholdet dem imellom. Dette gir trygghet, stabilitet og forutberegnelighet. Det er kjærligheten som holder dem sammen. En kontrakt sikrer bare at følelsene ikke tar overhånd over det økonomiske oppgjøret ved et eventuelt samlivsbrudd. Spesielt viktig vil dette kunne være dersom forholdet deres skulle ha fått for mye juling.

Et vedvarende behov

Hvilken effekt KJÆRLIGHETSUKEN har hatt er for tidlig å si, men vi har stått på for at flere samboere skal forstå sin rettsstilling. Behovet for KJÆRLIGHETSUKEN ble bekreftet da vi var tilbake på kontoret. Her ventet det oss mange nye saker, der alt for mange av dem har fått tittelen «oppgjør etter endt samboerskap». Ikke i én av sakene har partene en samboerkontrakt, noe som kunne ha avverget mye av den problematikken partene befinner seg i.

Blikk fremover

FOTO: Maria Skare Larsen

Med blikk fremover er det JURKs ønske at det blir vedtatt en deklaratorisk samboerlov. Den svenske sambolagen kan være en god rollemodell for dette. Med en lov vil utgangspunktet for samboere snus på hodet, slik at en samboerkontrakt i stedet blir nødvendig hvis man ønsker å avtale seg bort fra en i utgangspunktet rettferdig regulering av formuesforholdet. JURK mener dette også vil ha en gunstig likestillingseffekt, da vi særlig ser at det er kvinner som kommer dårligst ut av langvarige samboerforhold der det ikke har vært opprettet en samboerkontrakt. En samboerlov vil derfor kunne sikre kvinners stilling ved endt samliv, samtidig som den bevarer samboernes avtalefrihet.

I all den tid Stortinget neglisjerer dette behovet og loven glimrer med sitt fravær, vil vi fortsette vårt arbeid. KJÆRLIGHETSUKEN 2018 er allerede i planleggingsfasen. Ambisjonene ligger der. Vi er klare til å stå på stand, dele ut samboerkontrakter, gi informasjon, og hjelpe samboere til å være seg bevisst sin rettsstilling. Slik skal vi hjelpe, og slik skal vi stå på for å forhindre at vi får flere saker «om økonomisk oppgjør etter endt samboerskap» i saksmappene våre.

Skrevet av Espen A. Endre

Tagged , , , ,

2 thoughts on “KJÆRLIGHETSUKEN – Et tilbakeblikk

  1. Flott skrevet!

    1. og flott fyr!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *