Har du sett den røde knappen?

 Skrevet av: Thea Austgulen

I år er det 40 år siden den første likestillingsloven ble vedtatt i Norge. Selv om vi har kommet langt når det gjelder likestilling mellom kjønnene i landet vårt, så er det fortsatt mange utfordringer som gjenstår. Dette har vi smertefullt fått bevist den siste tiden, blant annet med #metoo og hetsen rundt Sumaya Jirde Ali.

En av likestillingskampens største utfordringer er vold mot kvinner. Et av JURKS rettspolitiske prosjekter er derfor å være representanter i alliansen «Rød knapp – Stopp vold mot kvinner». Kanskje har du sett oss stå og dele ut røde knapper en tidlig morgen ved Nationaltheatret? Lurer du på hva «Rød knapp» er?

«Rød knapp – Stopp vold mot kvinner» er en allianse mellom åtte organisasjoner, som sammen arbeider for å sette problemene knyttet til vold mot kvinner høyt på den politiske agendaen. Hvert år jobber to av JURKs saksbehandlere med Rød knapp-prosjektet. For øyeblikket er det Veronika Wiese og jeg, Thea Austgulen. Vi får muligheten til å få et innblikk i hvordan organisasjonslivet fungerer og hvordan personer som arbeider rettspolitisk på fulltid jobber. Vi deltar blant annet på styregruppemøter og er hvert år med å planlegge 25. november-konferansen i anledning FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Med konferansen «Digital vold» i 2017 ønsket alliansen å sette fokus på vold mot kvinner på nett, og særlig utfordringene med hets og trakassering av kvinner som uttaler seg i samfunnsdebatten.

Rød knapp-alliansen fylte fem år i 2017, og JURK skrev derfor på vegne av alliansen en statusrapport. Finn den nedenfor for å lese mer om hva som har skjedd på området siden 2012, og om hva alliansen har gjort siden den gang.

Statusrapport for rød knapp-alliansen

Rapporten er skrevet av Anne-Marie Gullichsen og Thea Austgulen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *