Month: February 2018

PROSTITUSJON- JURKS KVINNERETTSLIGE FORELESNINGER

JURKs andre populærforelesning gikk av stabelen i går, 26. februar. Ida Elin Kock fra Pro-senteret i Oslo snakket om prostitusjon i Norge. Hennes klare budskap var: Slutt å snakke om sexkjøpsloven! Den har forsvinnende liten betydning for kvinnenes situasjon. For eksempel er det slik at omkring 90 prosent av de prostituerte i Norge er fattige […]

Read more

Seksuell trakassering – JURKs kvinnerettslige forelesninger

JURKs forelesningsrekke om kvinnerettslige temaer er sparket i gang! Den 8. februar holdt Else Leona McClimans den første forelesningen, og temaet var seksuell trakassering og den rettslige reguleringen av dette. Hun fortalte blant annet at domstolene så langt kun har behandlet fire saker vedrørende det individuelle vernet mot seksuell trakassering! Det taler med styrke for […]

Read more

CEDAW-komiteens høring av Norge i Geneve – JURK var der!

Av: Mathilde Mehren, Mona Rustad og Vilde Jalleni Tennfjord Vi var tre heldige JURK-ere som fikk muligheten til å reise til Geneve for å delta sammen med andre representanter for sivilsamfunnet under CEDAWs høring av Norge 7.november 2017.   Hva er CEDAW?                                                                                                                       CEDAW står for The Convention on the Elimination of all Discrimination Against […]

Read more