PROSTITUSJON- JURKS KVINNERETTSLIGE FORELESNINGER

JURKs andre populærforelesning gikk av stabelen i går, 26. februar. Ida Elin Kock fra Pro-senteret i Oslo snakket om prostitusjon i Norge. Hennes klare budskap var: Slutt å snakke om sexkjøpsloven! Den har forsvinnende liten betydning for kvinnenes situasjon.

For eksempel er det slik at omkring 90 prosent av de prostituerte i Norge er fattige migranter fra Sør-Europa og det globale sør. Prostitusjon henger altså sammen med fattigdom, og én enkelt lovbestemmelse kan ikke få bukt med det. I tillegg er det slik at det finnes andre lovbestemmelser som i mye større grad enn sexkjøpsloven har betydning for prostituertes sikkerhet og sårbarhet, blant annet bestemmelsene om hallikvirksomhet, bestemmelser i utlendingsloven og bestemmelser om menneskehandel i straffeloven. For at det skal bli tryggere for de prostituerte å leie leilighet eller jobbe i par, og mindre utrygt å anmelde overgrep eller bakmenn, så er det dette lovverket som må endres.

For mer innsikt i temaet, kan dere se nærmere på Ida sin power point-presentasjon, her:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *