Ny daglig leder i JURK

1. november får JURK ny daglig leder. Frøydis har et stort engasjement for kvinners rettigheter, og har tidligere vært både saksbehandler og senest fagrådgiver i JURK. Vi får derfor en erfaren JURKer inn i rollen som daglig leder. Saksbehandlerne kjenner henne som en gledesspreder på kontoret, og som faglig svært sterk. Vi ønsket å bli enda bedre kjent med Frøydis, og tok derfor en tur innom kontoret hennes!

Vi begynte enkelt, fem favoritter for å komme i gang:

Favoritt fagfelt: – Kvinneretten, selvfølgelig

Favoritt feministisk forbilde: Fakra Salimi, Torild Skard, Berit Ås, Gunhild Vehusheia

Favoritt app på telefonen: – Instagram

Favoritt mannlige feminist: Aslak Borgersrud, Bjørnar Moxnes

Favoritt partytriks: Så kul er jeg dessverre ikke

Det første mange kanskje lurer på når JURK nå ansetter en ny daglig leder, er hvilken bakgrunn du har. Kan du fortelle litt om hva du har gjort forut for stillingen som daglig leder i JURK?

– Jeg jobbet som saksbehandler i JURK i 2011, da jobbet jeg med arbeid,-trygd,-sosial og diskrimineringsrett. Da jeg var ferdig på jusstudiet var stillingen som fagrådgiver ledig. Jeg fikk stillingen i 2014, da som helt nyutdannet jurist. Jeg var veldig fornøyd med å få stillingen da jeg følte at jeg ikke var helt ferdig med JURK selv om jeg var ferdig som saksbehandler. Jeg hadde mer å gi, og da var det veldig spennende å gå lov til å jobbe mer rettspolitisk i stillingen som fagrådgiver. I tillegg fikk jeg være med å videreutvikle prosjekter som jeg også hadde jobbet med som saksbehandler.

I stillingen som fagrådgiver lærte jeg veldig mye, og jeg fikk mye frihet til å utvikle meg og tilpasse rollen slik jeg ønsket. Det var på noen måter skremmende å gå til en slik stilling som nyutdannet ettersom det er lite veiledning og mye frihet. Samtidig som det var en veldig fin anledning til å utvikle seg og få ansvar.

I tillegg til å jobbe i JURK har jeg også vært aktiv i det feministiske miljøet. Jeg har blant annet vært styremedlem i FETT (Feministisk tidsskrift) og i Norges kvinnelobby. Det er et veldig spennende miljø å være aktiv i.

Stillingen som daglig leder krever at man har juristbakgrunn, hvorfor valgte du å studere jus?

– Jeg er var ikke en av dem som tidlig hadde en klar målsetting om hva jeg ville bli. På videregående gikk jeg helse- og sosial fag, før jeg tok påbygg. Deretter tok jeg noen år hvor jeg studerte litt forskjellig, blant annet statsvitenskap og historie. Valget falt nok på disse fagene ettersom jeg hadde en idé om at jeg kunne passet som lærer. Jeg følte imidlertid ikke at fagene traff meg helt, da jeg kanskje ikke helt hadde de forkunnskapene som krevdes.

Det var faktisk en venninne som jeg bodde i kollektiv med på den tiden som fikk øynene mine opp for jusstudiet. Jeg hadde inntrykk av at studiet bare var pugging, men da jeg fikk litt oppklaring i hva studiet gikk ut på bestemte jeg meg for å prøve det ut. Det er egentlig ganske tilfeldig at det var den utdannelsen jeg endte opp med, tilfeldig men heldig. Da jeg startet på jussen følte jeg at jeg stilte på mer lik linje med mine medstudenter og fikk en mestringsfølelse for faget, men det var først når jeg så samfunnsnytten av jussen at jeg visste at jeg hadde valgt riktig. I dag er jeg veldig glad for at jeg tok det valget. Jussen er et veldig godt verktøy for mange ulike stillinger og en god utdannelse å ha i bunn.

Frøydis sitt engasjement for likestilling startet tidlig og da hun skulle skrive masteroppgaven falt valget av tema på likestillingsrett. Hun valgte å skrive om hvordan domstol og nemnd brukte internasjonale kilder i avgjørelser truffet etter likestillingsloven. Oppgaven var vinklet inn mot kvinneretten.

Hvis du ser tilbake på de tingene du har gjort før denne stillingen som daglig leder – hva er du mest stolt av?

– Det er vanskelig å velge én ting, men det må nok være året mitt som saksbehandler i JURK. Året i JURK var generelt et veldig meningsfullt år. I tillegg var jeg med i den nordiske prosedyrekonkurransen for menneskerettigheter, noe som var utrolig spennende. . Da vi vant denne fikk vi prosedere mot vinneren av den tilsvarende prosedyrekonkurransen for de Baltiske landene.

Fortell litt om motivasjonen din for å søke på stillingen som daglig leder.

– Jeg var vel rett og slett klar for å prøve noe nytt, klar for nye utfordringer.

Hva tror du blir den største utfordringen med å gå fra å være fagrådgiver i JURK til å bli daglig leder?

– Det blir nok av utfordringer. Det er en helt annen type stilling med mer ansvar og en helt ny rolle i JURK. Oppgaver innen økonomi, administrasjon og personalansvar er nye områder for meg. Jeg ser i midlertid frem til å ta fatt på dem.

Når du nå tar over som daglig leder, hva er din visjon for JURK og hvor tenker du at JURK må sette inn støtet fremover?

– Jeg tror det viktigste er at JURK klarer å nå ut til de mest sårbare gruppene i samfunnet. I tillegg til å hjelpe i enkeltsaker, skal vi være et talerør for disse gruppene og jobbe opp mot media og politikere i vårt rettspolitiske arbeid, slik at gruppene blir hørt og endringer blir gjort.

I tillegg er rollen JURK har i opplæring av saksbehandlere viktig. Vi er en kunnskapsbedrift, og saksbehandlerne som jobber hos oss får et unikt innblikk og en unik erfaring. Vi ønsker å lære opp saksbehandlere som vil ta med seg erfaringer de gjør seg i JURK videre i arbeidslivet.

Hva mener du er den viktigste kvinnesaken i Norge i dag?

– Dette er et spørsmål som er vanskelig å svare på. Dersom jeg skal trekke frem én må det nok være bekjempelse av vold mot kvinner, det er et svært alvorlig samfunnsproblem som man ikke kommer unna når man snakker om viktige kvinnesaker i Norge i dag. Det er imidlertid viktig at voldsbegrepet forstås vidt. Både fysisk, psykisk og økonomisk vold på alle livsområder er viktig å sette fokus på. Og så må vi i tillegg jobbe med kvinner og økonomiske strukturer, og i solidaritet med kvinner verden over.

Frøydis har mye på programmet, men innimellom blir det også litt fritid.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

På fritiden liker jeg å bruke tid med sønnen min. Vi er ofte og leker i parken, og jeg setter stor pris på å kunne tilbringe tid sammen med han. I tillegg er jeg veldig glad i å lese bøker, både fagbøker og skjønnlitteratur.

Siden du er glad i bøker, hvilken bok leste du sist som gjorde et inntrykk?

– Jeg leste nylig en bok av Anne Bitsch. Boken het “Går du nå, er du ikke lenger min datter”. Det var en utrolig gripende bok. Forfatteren klarer på en unik måte å bruke sin personlige historie for å løfte frem en viktig problemstilling i samfunnssammenheng. Det er en kunst å finne balansen når man bruker sine egne erfaringer på den måten hun gjør.

Hvis du fortsatt ikke føler du kjenner vår nye daglige leder godt nok, her kommer en “enten eller”, om de viktige spørsmålene i livet.

Kaffe eller te? – Kaffe

Bok eller film? – Bok

Helg på hytte eller helg i storby? – Storby

Dagbladet eller Dagsavisen? – Dagsavisen

JURK eller Jussbuss? – JURK

Til sist, JURK har søknadsfrist for nye saksbehandlere 1. november. Som tidligere saksbehandler og nå ny daglig leder. Hva er ditt ultimate tips til de som vurderer å søke JURK?

Søk! Du vil ikke angre!

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *