Kvinner i krig – JURKs kvinnerettslige populærforelesninger

JURKs tredje kvinnerettslige populærforelesning ble avholdt den 25. april!

Jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit holdt en inspirerende forelesning om beskyttelse av kvinner i krig og konflikt.

Hun fortalte blant annet at folkeretten stort sett er laget for å beskytte mot overgrep fra fienden. Dette fører til at det først og fremst er unge menn i kampdyktig alder som vernes av reglene, mens kvinner betaler prisen i «krigens skygge». Så selv om vold og seksuelle overgrep mot kvinner eskalerer under krigs- og fluktsituasjoner, finnes det i dag få verktøy som kan brukes for å beskytte disse kvinnene, og det er også liten internasjonal vilje til å endre eller tilføye regler i folkeretten som kan gi økt beskyttelse av disse kvinnene. Det beste virkemiddelet for å beskytte kvinner i krig og på flukt i dag er derfor å få en slutt på krigen.

For mer innsikt i temaet, kan dere se nærmere på Cecilie sin power point-presentasjon nedenfor:

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *