Har du juridiske spørsmål?

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. Vi tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.

JURK drives av viderekommende jusstudenter og vi skal bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres.

Hvis du har et juridisk spørsmål som omhandler barn, familie, arv, arbeid, diskriminering, trygd, bolig, utlendingssaker, gjeld, vold og fengsel kan du kontakte oss.

Åpningstider

Mandag – tirsdag: 09.00-15.00
Onsdag: 12.00-15.00
Torsdag: 09.00-13:30
Fredag: 09.00-12.00

Kontaktinformasjon

Tlf: 22 84 29 50
Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo
E-post: post-mottak@jurk.no

Henvendelser som gjelder nye saker

Vi besvarer dessverre ikke juridiske henvendelser per e-post.
JURK gjør oppmerksom på at vi behandler alle saker skriftlig og saksbehandlingstiden er på tre uker.

Åpningstider for henvendelser som gjelder nye saker:

Mandag: kl. 12.00 til 15.00
Onsdag: kl. 09.00 til 12.00 og kl. 17.00 til 20.00

Du kan ringe oss på telefon 22 84 29 50 eller komme innom på kontoret Skippergata 23.

Daglig leder:
Sara Eline Grønvold
Tlf: 93 80 92 82
E-post: leder@jurk.no

Fagrådgiver:
Hanna Rummelhoff
Tlf: 452 41 748
E-post: hanna@jurk.no