Feministuka!

For 102. gang skal kvinnedagen markeres i Norge. I den anledning spør JURK «hvem er dagens feminister»? Vi begynner med å spørre oss selv og vil denne uken publisere intervjuer med fem av dagens JURKere. Hvorfor nøye seg med en dag, når man kan ha en hel uke? Vi kaller den feministuka i JURK Magasin. Gratulerer med dagen alle kvinner!

FOTO: Maria Skare Larsen

Dagens intervju er med Martha Mürer Bakken som er saksbehandler på gruppa som arbeider med arbeid -, trygd- og diskrimineringsrett.

Hva er feminisme for deg?

At kvinner ikke skal behandles dårligere fordi de er nettopp det, kvinner.

Hvem er dagens feminister?

Jeg har inntrykk av at det er stor variasjon i hvem er som feminister, og det er skikkelig bra! Alle kan selvfølgelig være feminister.

Hvordan kan man åpne for at flere føler seg inkludert under begrepet «feminist»?

Jeg synes det er litt merkelig at folk kvier seg for å kalle seg feminist. Det handler bare om at man ønsker reell likestilling mellom kjønnene, og det må være ganske få som er imot det. Så om flere hadde blitt gjort oppmerksomme på hva feminisme faktisk innebærer, kunne det stilt seg annerledes? At man ufarliggjør det litt, liksom.

Hvorfor er det viktig at flere engasjerer seg i likestillingskampen?

Her til lands er det viktig fordi vi har formell likestilling, men ikke reell. I verden generelt stiller kvinner så vanvittig mye dårligere enn menn at det er helt åpenbart at man trenger flere engasjerte.

Hvor står likestillingskampen i dag?

I Norge er noen av de viktigste sakene voldtekt, vold i nære relasjoner og likelønn. Og bedre rettsvern for samboere!

Hvor er utfordringene innenfor arbeid, trygd- og diskrimineringsretten?

Det er på ingen måte den eneste utfordringen, men graviditetsdiskriminering i arbeidslivet er en stor utfordring. Gjennom saksbehandlingen vår ser vi at det er utbredt, og det innebærer faktisk at halvparten av norsk arbeidsstyrke stiller mye dårligere i arbeidslivet kun fordi de er kvinner og dermed kan bli gravide.

Hvorfor er det viktig å informere om rettighetene til gravide?

Når det gjelder graviditetsdiskriminering er det mange som ikke er klar over at man har et særskilt vern som gravid arbeidstaker. Diskriminering foregår dessuten ofte i det skjulte, og det er viktig å få oppmerksomhet rundt at det skjer.

Hva er din visjon for fremtiden sett i lys av feminismen?

At kvinner ikke skal bli behandlet dårligere fordi de er kvinner!

Tagged , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *