Er du jusstudent?

Det er til enhver tid 20 jusstudenter som arbeider som saksbehandlere hos JURK. Vår daglig leder samt fagrådgiver, er begge ferdigutdannede jurister. JURK er lokalisert sentralt i Oslo sentrum, Skippergata 23.

Hvorfor jobbe i JURK?

Ett år som saksbehandler i JURK, gir deg en unik praktisk erfaring som verdsettes høyt i arbeidslivet. Du får ansvar for egne klienter, og mulighet til å hjelpe kvinner som virkelig trenger det. Hos JURK får du spesialisert deg på flere rettsområder. Vi jobber innen et bredt spekter av rettsområder, blant annet kontrakts-, utlendings-, husleie-, volds-, fengsels-, arbeids-, diskriminerings-, familie-, barne- og arverett.

Som saksbehandler vil du jobbe med både privatpersoner, advokater og det offentlige som motpart. Du får i tillegg representere dine klienter i forliksrådet, husleietvistutvalget, samt i forhandlingsmøter. Dette er verdifull erfaring å ha med seg videre i arbeidslivet.

Ett år i JURK er godkjent som 30 studiepoeng. Du får støtte fra Lånekassen, og arbeidet er lønnet.

Kvalifikasjoner

Du må ha bestått 2. studieår. Det legges særlig vekt på personlig egnethet og engasjement. Karakterer har ikke avgjørende betydning. Både menn og kvinner oppfordres til å søke.

Vi ansetter 10 nye medarbeidere hvert semester. Søknadsfristen er 1. november for vårsemesteret og 1. mai for høstsemesteret.

Send søknad, CV, karakterutskrift og attester på e-post til post-mottak@jurk.no. E-posten merkes med “Søknad”.