Author: jurkmaga

Kvinner i krig – JURKs kvinnerettslige populærforelesninger

JURKs tredje kvinnerettslige populærforelesning ble avholdt den 25. april! Jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit holdt en inspirerende forelesning om beskyttelse av kvinner i krig og konflikt. Hun fortalte blant annet at folkeretten stort sett er laget for å beskytte mot overgrep fra fienden. Dette fører til at det først og fremst er unge menn i […]

Read more

På besøk hos SSB

Skrevet av: Åse Kvisberg Espen og Åse på JURKs samboergruppe var så heldig å få intervjue Kenneth Wiik som er forsker ved Statistisk Sentralbyrå. Kenneth har jobbet for SSB i over 10 år og særlig med familiedemografi. Han er en av de i Norge som vet mest om samboere, blant annet skrev han doktorgraden sin […]

Read more

Har du sett den røde knappen?

 Skrevet av: Thea Austgulen I år er det 40 år siden den første likestillingsloven ble vedtatt i Norge. Selv om vi har kommet langt når det gjelder likestilling mellom kjønnene i landet vårt, så er det fortsatt mange utfordringer som gjenstår. Dette har vi smertefullt fått bevist den siste tiden, blant annet med #metoo og […]

Read more

PROSTITUSJON- JURKS KVINNERETTSLIGE FORELESNINGER

JURKs andre populærforelesning gikk av stabelen i går, 26. februar. Ida Elin Kock fra Pro-senteret i Oslo snakket om prostitusjon i Norge. Hennes klare budskap var: Slutt å snakke om sexkjøpsloven! Den har forsvinnende liten betydning for kvinnenes situasjon. For eksempel er det slik at omkring 90 prosent av de prostituerte i Norge er fattige […]

Read more

Seksuell trakassering – JURKs kvinnerettslige forelesninger

JURKs forelesningsrekke om kvinnerettslige temaer er sparket i gang! Den 8. februar holdt Else Leona McClimans den første forelesningen, og temaet var seksuell trakassering og den rettslige reguleringen av dette. Hun fortalte blant annet at domstolene så langt kun har behandlet fire saker vedrørende det individuelle vernet mot seksuell trakassering! Det taler med styrke for […]

Read more

CEDAW-komiteens høring av Norge i Geneve – JURK var der!

Av: Mathilde Mehren, Mona Rustad og Vilde Jalleni Tennfjord Vi var tre heldige JURK-ere som fikk muligheten til å reise til Geneve for å delta sammen med andre representanter for sivilsamfunnet under CEDAWs høring av Norge 7.november 2017.   Hva er CEDAW?                                                                                                                       CEDAW står for The Convention on the Elimination of all Discrimination Against […]

Read more

Fri rettshjelp i saker om seksuell trakassering

Ett intervju med daglig leder, skrevet av JURKs skrivegruppe. JURK har arbeidet med å gi bistand i enkeltsaker, og med politikk som virker mot seksuell trakassering, i en årrekke. Det har alltid vært et vanskelig tema å nå fram med. Plutselig har vinden snudd, og det finnes ører, utover de som er plassert på hoder […]

Read more

Nedprioritering av rettssikkerhet

Av: Camilla Winterstø I statsbudsjettet for 2018 som regjeringen la frem tidligere i høst ble JURKs støtte foreslått kuttet med ca. 1,2 millioner kroner. Dette utgjør omtrent en tredjedel av den årlige støtten JURK har fått fra staten de siste årene. Dette kuttet ble heldigvis reversert, og JURK og de andre rettshjelptiltakene synes å ha […]

Read more

Ny daglig leder i JURK

1. november får JURK ny daglig leder. Frøydis har et stort engasjement for kvinners rettigheter, og har tidligere vært både saksbehandler og senest fagrådgiver i JURK. Vi får derfor en erfaren JURKer inn i rollen som daglig leder. Saksbehandlerne kjenner henne som en gledesspreder på kontoret, og som faglig svært sterk. Vi ønsket å bli enda bedre kjent med Frøydis, […]

Read more

Trenger mer tid

Vår saksbehandler Åse Rustad Kvisberg har skrevet et innspill til debatten om NAV som offentlig organ og forvaltningen av ressursene i NAV. Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) har hittil i 2017 behandlet 4692 saker. Omtrent én av ti saker omhandler ytelser fra NAV. Bildet som tegnes i Klassekampen 22.09, samsvarer med våre erfaringer. Mange av […]

Read more